โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงพร้อมให้ยืม คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงพร้อมให้ยืม คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการเรียนออนไลน์

ยื่นความจำนงเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ ลิงค์ https://bit.ly/3rWjmbK หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *