โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปรับปรุงอาคารเรียน และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

📢📢โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยการนำของดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงอาคารเรียน และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

1. การทาสีอาคารเรียน

2. ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนที่ชำรุด

3. ปรับปรุงโรงยิม

4. ดำเนินการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ใช้ในโรงเรียน

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานท่านเจ้ากรับ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook: Nairong News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *