โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมมือกับทางสถานีตำรวจบางยี่ขันป้องกันและปราบปรามการพนันฟุตบอล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยการนำดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ได้มอบหมายให้นายธีรวี สำราญศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและภาคีเครือข่าย เป็นตัวแทนในการเข้าประชุมการวางมาตราการร่วมภาคประชาชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการพนันฟุตบอลกับทางสถานีตำรวจบางยี่ขัน ณ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *