โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มอบบริจาคพัดลมโคจรและโทรทัศน์สีแก่มูลนิธิพระดาบส

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มอบบริจาคพัดลมโคจรและโทรทัศน์สีแก่มูลนิธิพระดาบส

Sakunsermkraisri Sirirattana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *