โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม Global Goals Summit 2020 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Excited and proud to be a part of Global Goals Summit 2020 in K.L., Malaysia ✈️

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมโครงการ “มหกรรมพลังจิตอาสาชุมชนของเยาวชน ต้นกล้าแห่งความดี เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยคัดเลือกเยาวชน NBI9 SEP SDGs Youth Ambassador 2020 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม Global Goals Summit 2020 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้แก่
นางสาวมินนา กระถินทอง นักเรียนชั้น ม.4/1
นายเดชดนัย มีคุณสุต นักเรียนชั้นม. 4/5
นายพชรพล เจริญแล้ว นักเรียนชั้น ม.5/2

จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เยาวชนไทยได้รับคัดเลือกเป็น Global Goals Action Ambassador 2020 มีหน้าที่ช่วยปลุกจิตสำนึกให้กับชุมชน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

📣🌍เยาวชนไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก…🌍 #Min for Max

นอกจากนี้ เยาวชนไทยยังได้มีโอกาสเข้าพบ นายอำนาจ พละพลีวัลย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ สถานเอกอัคราชทูต ณกรุงกัวลาลัมเปอร์
นางสาวกาญจนฉัตร มีทอง เลขานุการเอก
Miss Kanjanachat Meethong
First Secretary และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและสารนิเทศให้การต้อนรับ และให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอ presentation ของน้องๆ โดยท่านที่ปรึกษาชื่นชมโครงการที่จัดขึ้น เพื่อสร้างสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับเยาวชน นั่นคือประการณ์ เป็นโอกาสได้เจอเพื่อต่างชาติ เสริมสร้างประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งในท่านต้องค้นหาอย่างยากในยุคที่ท่านอยู่ในวัยนี้

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนเยาวชนในครั้งนี้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *