โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6,348 บาท ณ ศูนย์รับบริจาคหน้าโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562#Saveubon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *