โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Sakunsermkraisri Sirirattana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *