โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการประชุมหัวข้อ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ให้แก่ครู และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *