โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เคารพสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *