โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยจัดพิธีการเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *