โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เข้ารับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม     ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Sakunsermkraisri Sirirattana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *