โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ลานท่านเจ้ากรับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook: Nairong ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *