โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าว ณ วัดนายโรง

    

    

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *