โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมปลูกต้นประจำรัชกาลที่ 10

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์: ต้นรวงผึ้ง
ชื่อไทย: รวงผึ้ง

ชื่อท้องถิ่น: น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ), สายน้ำผึ้งและดอกน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ: Yellow star

ชื่อวงศ์ : MALVACEA

ชื่อวิทยาศาสตร์: Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib) Roekm.

เครดิต: ขอบคุณรูปภาพต้นรวงผึ้งจาก http://blog.elehotelproducts.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *