โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงติด 1 ใน 400 อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560

บัญชีรายชื่อนี้วัดจากคะแนนสอบโอเน็ตทั้ง 5 วิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัดจากการสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สูงสุด 400 อันดับแรก ที่มีเฉลี่ยสูงที่สุดปีการศึกษา 2559  โดยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงอยู่ในอันดับที่ 62 ของโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://thainews360.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *