โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Yayasan Pendidikan Informatika Serang ประเทศอินโดนีเซีย

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ Yayasan Pendidikan Informatika Serang ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและอินโดนีเซีย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *