โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมการแข่งขัน The International Youth Science and Technology Practice Competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้าร่วมการแข่งขัน The International Youth Science and Technology Practice Competition

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *