โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง: โรงเรียนวัดสู่อินเตอร์

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คุณภัทณิดา พันธุมเสน ผู้สื่อข่าว สำนักพิมพ์เดลินิวส์ ในเรื่องการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ความเป็นนานาชาติและทันยุคทันสมัยเพื่อให้โรงเรียนก้าวนำสังคมไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *