โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ YFU ไปประเทศเยอรมัน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ YFU ไปประเทศเยอรมัน ประจำปี 2559 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกได้แก่ นายเสกมา บัวขาว ม.3/3 และนางสาวอภิสรา เกียรติศิริโรจน์ ม.4/1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *