โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS

นักเรียนชั้น ม.3 – ม.6 คนใด
สนใจสมัครสอบคัดเลือกในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
ในปีการศึกษา 2559  สมัคร online ได้ที่  https://www.afsthailand.org/  
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  – 1   มิถุนายน 2559
ปริ้นใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท นำส่งห้องพักครู EP ชั้น 3
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *