โครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน”

📣โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอเชิญท่านร่วมทำความดีในโครงการจิตอาสา “โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ลานต้นโพธิ์ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
📄กำหนดการ📄

07.00 น. รับลงทะเบียน
08.00 น. รวมพล ณ ลานต้นโพธิ์ วัดนายโรง
08.30 น. พิธีเปิด
08.45 น. ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณวัดนายโรง09.00 น. ลงมือปฏิบัติงานจิตอาสา 6 กิจกรรม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาวัดนายโรง


******************************************************
♥️มาร่วมทำความดีกับโครงการจิตอาสาด้วยกันนะคะ♥️
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานสารบรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4241826 ต่อ 2116

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *