เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ Click

การจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

ขอแก้ไขสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 และ 6-7 เมษายน 2563 จากเดิมห้อง NR Digital Knowledge Center เป็น ห้องโภชนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *