เรื่องการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

open-house2015

ประกาศเรื่องการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR อาจารย์ท่านใดที่ยังไม่ได้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR และมีชื่ออยู่ในสนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ขอให้ติดต่อขอมารับการประเมินได้
ในวันพฤหัสที่ 21 พ.ค.2558 เวลา 13.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *