เรียนเชิญทุกท่านทำแบบประเมินความ​พึงพอใจ

เรียนเชิญทุกท่านทำแบบประเมินความ​พึงพอใจ​ “การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ โครงการ​ Integrated English Program ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1​ และ​ 4 ปีการศึกษา​ 2563” เพื่อโรงเรียน​จะได้นำข้อมูล​/ข้อเสนอแนะ​ไปปรับปรุง​ แก้ไข​ และพัฒนาต่อไป🙏ขอขอบคุณ​ทุกท่าน​ที่ให้ความร่วมมือ🙏คลิก​ลิ้งค์​เพื่อทำแบบประเมิน​ความ​พึงพอใจ​👇​https://docs.google.com/document/d/1mNEWHAxQ5g3ovRM7Y91VodgngFvc8bfEWCWYVDbnaN8/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *