เยี่ยมค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *