สั่งด่วนทุกโรงเรียนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เลขาธิการ สพฐ. สั่งด่วนให้ทุกโรงเรียนเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หากพบผู้มีความเสี่ยงรีบแจ้งส่งสาธารณสุขทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *