สำนักข่าว education4plus ร่วมนำเสนอข่าวการประชุมขยายผลและเสวนาการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางพัฒนาทั้งระบบ

สำนักข่าว education4plus ร่วมนำเสนอข่าวการประชุมขยายผลและเสวนาการดำเนินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางพัฒนาทั้งระบบ(Healthy School: The Whole System Approach) โดยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link

Cr. ขอบคุณสำนักข่าว education4plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *