สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP/MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกำหนดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยสรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนทั้งหมดดังลิ้งค์ด้านล่าง

คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อดูสรุปจำนวนผู้สมัคร ==> Click here

==> Student Admission Database<==

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้สมัครเข้าเรียนร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ “การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program และ Mini English Program ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจะนำข้อมูลมาปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาต่อไป ขอบคุณค่ะ

คลิ๊กที่ลิ้งค์เพื่อทำแบบประเมิน==> bit.ly/nr2019newstudentepmep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *