สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2562

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click ==>
https://photos.google.com/share/AF1QipN3dLHQTsbvdvnHJZ93wZ7YfgKdvSBUqzAdzu9YA9RXDO7NnpuvPBRF12n1YBueFQ?key=c0NRTl9CWEtqNFdreXJ5TktGajNxRzdnXzh5ZVBR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *