ลูก น.ร. ช่วงอายุ 12-15 ปี และ 16-18 ปี(รอบเพิ่มเติม)เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *