ลูก นร. เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2 และ วัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2

          โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดยคณะบริหาร คณะครูและบุคลากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2ในโครงการ VACC 2 School ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 28ตุลาคม 2564 และนักเรียนที่มีอายุ 16-18 ปีบริบูรณ์ เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2 ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 29ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *