“ลูกนายโรงน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง”

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๖๕ ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๓ ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ลานหน้าท่านเจ้ากรับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชมประมวลภาพกิจกรรมได้ที่ https://photos.google.com/share/AF1QipN5_PaYfo7GpNKXK7KFimCBAWBNMD5L1FK9QTc7tG8tMDOWV95tBT6BOOASgQtEHQ?key=YWpiNmVKT0NWSFUtQjZUZkRmRkstVHFDLUpuZFVR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *