ลูกนายโรงจิตอาสาทำ Face shield ส่งมอบโรงพยาบาลปง จังหวัด​พะเยา

เด็กชายณพวุฒิ วิทยากุล นักเรียนชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 2 โรงเรียนมัธยมวัด​นายโรง​ ร่วมจิตอาสาทำ Face shield ส่งมอบโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา จำนวน 30 ชิ้น ✨👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *