ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชชา โอนฉะเอก ชั้นม.4/1

“ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุพิชชา  โอนฉะเอก ชั้นม.4/1 ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ SISC IDOL 2017 ในโครงการ 8th SGGS INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE 2017 ณ กรุงปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้วยบทเพลง Wrecking ball”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *