รับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ / บุคลากรโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ / บุคลากรโสตทัศนศึกษา
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา
2.คุณสมบัติทั่วไป
(1) เพศชาย หรือ เพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุ 23 – 35 ปี
(2) วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
หน้าที่รับผิดชอบ
-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน
-ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์สำนักงานและห้องเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ต่างๆ เช่นเครื่องเสียง เครื่องโปรเจ็คเตอร์
-สนับสนุนด้านไอที และงานอื่นๆที่มอบหมาย

คลิกเพื่อดูรายละเอียด……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *