รับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการงานบุคคล

open-house2015

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการงานบุคคล
คลิกเพื่อดูรายละเอียด…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *