รับสมัครนักข่าวโทรทัศน์เยาวชน (โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT,สพฐ.)

20160121_133257

รับสมัครนักข่าวโทรทัศน์เยาวชน (โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT,สพฐ.)
คุณสมบัติ
1. เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระดับชั้น ม.3 – ม.6
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ดี
3. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. พัฒนาความสามารถในการเป็นนักข่าวโทรทัศน์
2. ค้นพบศักยภาพ และความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง
3. มีความมั่นใจในตนเอง และแก้ปัญหาเฉพาะได้อย่างเหมาะสม

การคัดเลือก
– หน่วยงาน DLIT จะดำเนินการคัดเลือก (แคสติ้ง) “โปรดติดตามวันและเวลาที่จะคัดเลือกต่อไป”
***หากมีความรู้ ความสนใจด้านกีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

” รับสมัครถึงวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 นี้เท่านั้น”

สนใจสมัคร คลิก ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *