ยินดีต้อนรับ Mr. Todd Flanagan Director of ASC International, Australia และผู้บริหารจาก Australia Smart

วันที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง นำโดย นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะบริหารและคณะครู ต้อนรับ Mr. Todd Flanagan Director of ASC International, Australia และผู้บริหารจาก Australia Smart เยี่ยมชมโรงเรียน​และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *