ยินดีต้อนรับ​คณะ​ศึกษา​ดูงาน​จาก​โรงเรียนสตรีวัดระฆังด้วยความยินดี​ยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *