ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จำนวน 20 คน จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ ระบบการบริหารจัดการออนไลน์ในวันวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณห้อง NR Digital Knowledge Centre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *