มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

นางวันทนา ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมและความดีและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนในการทำความดีต่อไป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *