มอบเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฏหน้าที่พลเมืองแก่นักเรียน

มอบเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฏหน้าที่พลเมืองแก่นักเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงมอบเกียรติบัตรเพชรยอดมงกุฏหน้าที่พลเมืองแก่นักเรียนเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Click

 

Sakunsermkraisri Sirirattana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *