ภาพบรรยากาศพิธีมอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย จากการแข่งขันและการทดสอบระดับนานาชาติ โดย ท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคารสพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *