ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ปี 2561

 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ IEP (Integrated English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *