พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้แทนนักเรียนในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *