พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *