พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *