พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ชมภาพกิจกรรม ==> Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *