ผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้ทุกคน และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *