ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ขอขอบพระคุณ​ ดร.ฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.เจนการณ์ เพียงปราชญ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *