ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น เพื่อรับรางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจำปี 2561

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรภพ เมืองสุวรรณ์ และ นางสาวพรพรรณ บัวอ่อน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัล สพม.1 (SEASAO1 AWARDS) ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *